За проекта

Екип на проекта

Резултати

Устойчивост

Материали

Контакти

 

Десислава Георгиева - координатор на проекта.

Венцислав Кирков - мониторинг и оценка на проектните дейности; установяване и поддържане на контакти с местни, здравни власти, общопрактикуващи лекари, НПО и международни партньори. Отговорен за осигуряването на устойчивост на проекта.

Румен Рангелов - отговорен за регулярното мониториране и оценка на текущите медицински дейности по проекта.

Кина Велчева - координатор на дейностите в област Русе. Акушерка, с второ висше образование в областта на психологията. Изработване и координиране на графика за профилактични прегледи в 8 населени места, провеждане на здравнобразователни сесии в областта на сексуалното и репродуктивно здраве за подрастващи в ДОВРЛГ и Средношколското общежитие в Русе, местен представител при работата с РИОКОЗ, общини на територията на областта, гранична полиция и неправителствени организации, активни в областта на превенцията на трафик в гр. Русе.

д-р Петър Зарзаланов - дългогодишен доброволец на БАСП в гр. Русе, това е човекът предоставящ своите професионални услуги в областта на акушерството и гинекологията за жени от селски региони в областта, както и специолизирана помощ за подрастващи.

Борислава Иванова - координатор на дейностите в област Плевен. Отговорна за изработването и координирането на графика за профилактичните прегледи в 8 населени места в област Плевен, местен представител при работата с РИОКОЗ и общини на територията на областта.

д-р Красимир Романов - акушер-гинеколог, дългогодишен доброволец и координатор на дейностите на БАСП в област Плевен. С повече от 20 годишен опит в работата с маргинализирани общности по теми, свързани със сексуално и репродуктивно здраве.