За проекта

Екип на проекта

Резултати

Устойчивост

Материали

Контакти

 

Често пъти устойчивостта на един проект се свързва с възможността от продължение на дейности, които организацията-изпълнител счита за важни. В случая с този проект обаче бяха взети предвид всички препоръки от страна на бенефициентите - местни власти, общопрактикуващи лекари и - разбира се - самите жени от селските райони. Това всъщност беше един от най-важните аспекти и резултат от инициативата: бяха изградени партньорства, които не са основани на финансови взаимоотношения. Изградено бе доверие между предоставящите услуги от страна на БАСП и конкретните партньори и клиенти.

Устойчивостта има и финансови измерения. Независимо, че проектните дейности бяха планирани до месец юни 2009 г., БАСП успя да осигури продължението на програмата до месец ноември 2010 г., т.е. 15 месеца повече от предвиденото. Интересът на донорската организация към проекта се базира на нуждите от оказване на здравни грижи в селски региони и в частност услуги свързани със сексуално и репродуктивно здраве. Тези средства продължават да бъдат насочени към областите Русе и Плевен, използвайки същия модел на работа.

Успешно реализираният модел дава възможност за неговото репликиране и в други региони на страната. В някои от тях събраните и анализирани данни сочат проблеми, свързани и със скринингови програми по отношение на HIV и полово предавани инфекции, но базата на партньорски отношения с местни власти е на практика повторение на подхода, начератан от проект "Мобилни услуги, образование и превенция на трафик за жени от селски региони в България".

Не на последно място устойчивостта е свързана със съпричастността на общинските власти към здравните проблеми на населението. На много места бе изявен интерес за съфинансиране на дейностите, като бяха осигурени и минимални към момента средства.