За проекта

Екип на проекта

Резултати

Устойчивост

Материали

Контакти

 

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

1504 София
Бул. "Дондуков" № 67,
Тел: 02/ 943 30 52; 02/ 943 37 10;
Факс: 02/ 943 46 77
Лице за контакт: Десислава Георгиева
bfpa@safesex.bg
www.safesex.bg

7002 Русе
Ул. "Независимост" № 2
ДКЦ 1, ет. 3, к-т 309
Мобилен телефон: 0884 327 341
Лице за контакт: Кина Велчева

5800 Плевен
Бул. “Русе” № 1, ет. 4, к-т 5
Мобилен телефон: 0884 140 517
Лице за контакт: Борислава Иванова

Международна организация по миграция: http://www.iom.bg

Фондация "Асоциация Анимус": http://www.animusassociation.org

Фондация "Център Надя": http://www.centrenadja.hit.bg

Каритас България: http://www.caritas-bg.org